Мета конференції:

  • привернути увагу світових дослідників до проблем охорони ментального здоров’я в країнах, що розвиваються, і до глобальних проблем ментального здоров’я
  • вивчити перспективи вирішення конкретних питань охорони ментального здоров’я у мультидисциплінарних та мультикультурних аспектах
  • стимулювати об'єднання досліджень для ефективного вирішення глобальних проблем ментального здоров’я
  • забезпечити платформу для обміну ідей, побудови академічної співпраці між дослідниками з різних регіонів світу

Тематика:

Міжнародна науково-практична конференція для фахівців у сферах: Здоров’я, Медицина, Соціальні науки, Психологія, Соціальна робота, Економіка, Менеджмент, Право, Між- та Мульти- дисциплінарні дослідження.


Зміст:

Ми прагнемо зосередити роботу конференції на розбудові та удосконаленні професійних практичних навичок фахівців, які дотичні до сфери охорони ментального здоровя:

• Обмін провідними практиками

• Семінари, майстер-класи

• Презентація провідних досліджень

Ми приймаємо:

• case-studies

• практично-наукові дослідження

• теоретичні дослідження

Типи присутності:

Очна присутність Віртуальна присутність Заочна присутність

Розповсюдження інформації:

Ми прагнемо сприяти широкому географічному розповсюдженню результатів конференції

Мова публікації українська

• Наукові Студії з Соціальної та Політичної Психології (індексований у Crossref, ROAD, SciLit) (видавець- Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) www.sssppj.org

Мова публікації – англійська

• MHGC Proceedings (Publons, Crossref, Google Scholar) with unique DOI for each publication:

• ITALY Academic Journal “Mental Health: global challenges”, NLM ID: 101762518; E-ISSN 2612-2138; DOAJI, Publons, Crossref, ERIHPlus, BASE, … Fields covered: Health, Medicine, Social Science, Psychology, Education, Economic, Law, Inter- and Multi-disciplinary studies http://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ

The MHGC Journal is also available in National Library of Australia

• POLAND Academic Journal “Wiadomosci Lekarskie” (journal of the Polish Medical Association, published since 1928), NLM ID: 9705467; ISSN – 0043-5147; PUBMED/MEDLINE, SCOPUS https://wiadlek.pl/for-authors/

only selected paper may be published (if meeting quality criteria and fitting the journal scope)

Style Guideline:

Extended Abstract (1000-3000 words) should include the following:

• Title

• Authors full names

• Information about authors: Institute affiliation, e-mail address 

• Main text (Introduction; Purpose; Design/Methodology/Approach; Results; Limitations and strengths of the study; Practical/Social value; Originality/Conclusions)

• Key words

Автори повинні надіслати два файли:

1. Титульну сторінку з авторською інформацією https://mhgcj.org/index.php/MHGCJ/about/submissions#authorGuidelines

2. Текст публікації без авторської інформації https://mhgcj.org/index.php/MHGCJ/about/submissions#authorGuidelines


Acceptance/Rejection (for publication)

All research papers will be evaluated by international recognized scholars (from Universities of Belgium, Canada, Greece, Netherlands, Portugal) in a double blind reviewing process and research papers will be selected according to the international research standard.

1. Учасники можуть надіслати розширену анотацію

2. Ми надішлемо Вам повідомлення електронною поштою щодо прийняття чи відхилення протягом 1-2 тижня

3. Тільки за умови що Ваша публікація прийнята, Ви сплачуєте оргвнесок (ми надішлемо Вам банківські реквізити)

4. Ми готові розглянути Вашу повну статтю

Організаційний внесок включає в себе:

• Участь у заходах конференції

• Можливість презентації-доповіді

• Публікація у MHGC proceedings

• Можливість публікації у одному з міжнародних журналів конференції

• Програму конференції

• Сертифікат участі (з зазначенням годин)

Типи оргвнесків:

 

• Очна участь: 80 EUR (дедлайн: 01.06.2021); 100 EUR (дедлайн: 15.10.2021)

• Заочна участь: 500 ГРН (можливість публікації у MHGC Proceedings або MHGC Journal)

N.B. If you would like to publish your paper in the Journal “Wiadomosci Lekarskie” (Pubmed, Scopus) – you should to pay publication fee 250 EUR in addition to conference fee (Only if your paper is accepted, you can pay a publication fee (we will send you banking details to make your payment))

Реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRXbGT1k4eV7cTWx3vfOaWCJ-HDf6U9JYeCbZtwwvqs9r8Ig/viewform

Рання реєстрація: Червень 01 2021

Надсилання розширених анотацій: Вересень 15 2021

Надсилання статей (після доопрацювання за вимогами рецензентів): Жовтень 15 2021

Просимо надсилати Ваші матеріали на е-адресу: intconfmhgc21c@gmail.com або viktor.vus@mhgc21.org

Організатори
Svit One - tools for business Made in Svit